Missatge del Papa per a la Quaresma 2021


El Papa ha publicat un missatge amb motiu de la Quaresma 2021, que porta com a títol «Ara pugem a Jerusalem…» (Mt 20,18).

Quaresma: un temps per a renovar la fe, l’esperança i la caritat, i en aquest missatge el papa Francesc encoratja els cristians a preparar-se per a la celebració de la Pasqua, recorrent un camí de conversió basat en tres punts clau: La fe, l’esperança i la caritat, expressades en tres gestos concrets que podem aplicar a la nostra vida diària: el dejú, la pregària i l’almoina, especialment en aquest temps quaresmal.

Missatge del Sant Pare Francesc per a la Quaresma 2021 _ Tarraconense