El vídeo del Papa. Octubre: Deixebles missioners


El Papa: Hem de donar un testimoni de vida que atregui. Enllaç vídeo 1:58

El Vídeo del Papa que recull la intenció de pregària que el Sant Pare confia als fidels a través de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa, se centra en el mes d’octubre de 2021 en la naturalesa evangelitzadora de l’Església i ens crida a tots a ser, justament, deixebles missioners.

Hem d’estar disponibles a la crida del Senyor i viure units a Ell en les coses més quotidianes, la feina, les trobades, les ocupacions de cada dia, les casualitats de cada dia, deixant-nos guiar sempre per l’Esperit Sant.