El vídeo del Papa. Novembre: Les persones que pateixen depressió


El Papa: Preguem perquè les persones, que pateixen de depressió o esgotament extrem, rebin suport de tothom i una llum que els obri a la vida. Enllaç vídeo 1:55

El Vídeo del Papa que recull la intenció de pregària que el Sant Pare confia als fidels a través de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa, se centra en el mes de novembre de 2021 en una crida d’atenció sobre l’estrès i la depressió que afecten moltes persones. Conscient que persones de tot el món travessen períodes de fort esgotament mental, emocional i afectiu (en diverses formes i graus), el Papa encoratja que estiguin adequadament acompanyades, a pregar per ells i demana no oblidar la proximitat de Jesús.