El vídeo del Papa. Desembre: Els catequistes


El Papa: Pels catequistes, cridats a proclamar la Paraula de Déu: perquè siguin testimonis d’ella amb valentia, amb creativitat, amb la força de l’Esperit Sant, amb alegria i amb molta pau. Enllaç vídeo 1:59

El Vídeo del Papa que recull la intenció de pregària que el Sant Pare confia als fidels a través de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa, se centra en el mes de desembre de 2021 en els catequistes.

Els catequistes tenen una missió insubstituïble en la transmissió i aprofundiment de la fe. El ministeri laical del catequista és una vocació, és una missió. Ser catequista vol dir que un “és catequista”, no que “treballa de catequista”. Donem les gràcies als catequistes, a les catequistes, per l’entusiasme interior amb què viuen aquesta missió al servei de l’Església.