Celebració de la Pasqua

Escrit el 04/04/2021
Santuari Santa Eulàlia

Molt Bona Pasqua!

És una alegria trobar-nos avui per celebrar la Pasqua en comunitat, i més quan recordem que l’any passat no vam poder fer-ho.

Som aquí per celebrar la resurrecció, la vida que se’ns regala a cada instant, perquè el nostre Déu és un Déu de vida.

Durant el temps de Quaresma, seguint els consells de sant Ignasi de Loiola, expert en discerniment, hem proposat unes claus per rellegir les nostres vides, per discernir, per cercar la voluntat de Déu. Hem passat pel Diumenge de Rams, on ens preguntàvem per la nostra coherència de vida. I hem pogut contemplar, Dijous i Divendres, com Jesús, l’home lliure, exercia la seva llibertat servint i estimant fins a entregar la pròpia vida. I al final d’aquest recorregut, ens fem nostres les paraules de sant Ignasi quan demana coneixement intern de tot el bé rebut perquè al reconèixer-lo pugui EN TOT ESTIMAR I SERVIR. Aquest és el nostre desig.

Cada any ens agrada decorar el ciri pasqual segons el lema o el que volem destacar en les celebracions d’aquell any. Enguany, l’haguéssim decorat amb unes claus o amb aquestes paraules “En tot estimar i servir”. Però avui ens acompanya aquest ciri pasqual, que porta unes cadenes obertes dibuixades. I és perquè aquest és el que teníem preparat per a l’any passat i que finalment, al no haver-hi celebracions a causa de la pandèmia, no vam poder estrenar. D’alguna manera recollim avui el que hem viscut durant aquest darrer any, un temps de desconcert, de por, de tristesa, de mort… que desitgem que quedi il·luminat per la llum de Crist, que tota aquesta realitat viscuda també pugui ressuscitar, perquè la vida sempre té la darrera paraula.

Començarem la nostra celebració. Que la puguem viure amb una alegria semblant a la que sentiren les dones que anaren al sepulcre a primera hora del matí del diumenge, o la que experimentaren els primers deixebles, quan Jesús se’ls aparegué viu, vencedor de la mort.