Primera Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran

Escrit el 26/07/2021
Santuari Santa Eulàlia

El papa Francesc ha instituït que cada quart diumenge de juliol, prop de la memòria litúrgica dels sants Joaquim i Anna, pares de la Mare de Déu i avis de Jesús, se celebri la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran. Enguany, la primera Jornada va ser el diumenge dia 25 de juliol coincidint amb la solemnitat de sant Jaume, apòstol.

El tema escollit per a aquesta primera jornada és «Jo soc amb tu dia rere dia» (cf. Mt 28,20), un lema que vol expressar la proximitat de l’Església a totes les persones grans, especialment en aquest temps de pandèmia. El tema és també una promesa de proximitat i esperança que joves i grans poden expressar-se mútuament.

Missatge del Papa