Molt Bon i Sant Nadal!

Escrit el 22/12/2021
Santuari Santa Eulàlia

Molt Bon i Sant Nadal!