Recés d’Advent – 26 de novembre

Escrit el 14/11/2022
Santuari Santa Eulàlia