Molt Bon i Sant Nadal!

Escrit el 23/12/2022
Santuari Santa Eulàlia

Molt Bon i Sant Nadal!